Intensiv Shibari weekend level 2 and 3

Intensive Shibari weekend level 2 and 3

INTENSIV SHIBARI WEEKEND – PART 4.

Søndagsworkshop

All Kinbaku Night

Kinbaku night

Intensiv Shibari Weekend part 3

Intensiv Shibari weekend part 3

Birthday 2014

Fødselsdagen 2015

Intensiv Shibari Weekend part 1

Intensiv Shibari Weekend part 1

All shibari night

Training

The Dojo

Til salg

All shibari night

Beskyttet: Membership

Private lessons

Yukinaga Max

Yukimura Ryu

Grandmaster Yukimura Haruki

Osada ryu

Newsletter

Contact us

Introduction

Dojo Etiquette and rules

Training

Photos

Info

Events

Nonverbal communication

Japanese Kinbaku

The Dojo

Welcome

Nyhedsbrev

Dojo Etiquette og regler

Kontakt os

Introduktion

Fotos

Info

Events

Privat undervisning

Yukinaga Max

Yukimura Ryu

Osada Ryu

Grandmaster Yukimura Haruki

Osada Steve

Osada Steve

Undervisning

Nonverbal kommunikation

Japansk Kinbaku

Dojoen

Velkommen

Intensive Shibari Weekend
Copenhagen Shibari Dojo.
Level 2+3

3-5 Juni 2016 – 13 timers super intensiv undervisning

Forudsætning: Du skal være bekendt med en veriation af 2 rebs takatekote

Lær at håndtere dine reb, hastighed, rytme og en masse mere

I løbet af weekenden vil vi også gennemgå forskellige basis teknikker som f.eks. håndleds,  knæ, ankler, og hofte bindinger. Gote 2 & 3 rebs,  Hojo Takate kote og Nijubishi bindinger.

Basis i ophæng og semi ophæng

Kata’er (Byg dine bindinger op og sæt dem sammen til et hele

Lær japanske udtryk, så du kan udnytte elementer som:
Sabaka (Den lette vej uden friktion=
Ma-ai (afstand til modellen)
Kankyuu (Riggerens rytme)
Kime (blødt til hårdt)
At binde og bruge din energi i en positiv vej
Brug dine reb til 2 vejs kommunikation (Yukimura ryu)


Fredag d. 3/6:
Kl. 16:00 – Åbning
Kl. 17:00 – Start, basic teknikker
Kl. 21:00 – Slut på dag 1

Lørdag d. 4/6:
Kl. 09:30 – Dojoen åbner
Kl. 10:00 – Start på undervisningen
Kl. 13:00 – Frokostpause,  frokost er med i prisen, og leveret i dojoen
Kl. 14:00 – Undervisningen fortsætter
Kl. 17:00 – Slut på dag 2

Søndag: 5/6
Kl. 10:30 – Dojoen åbner
Kl. 11:00 – Start på undervisningen
Kl. 14:00 – Evaluering og slut på undervisningen

Der vil være små pauser i løbet af dagen
Det er ikke tilladt at bytte plads under undervisningen, da det forsinker hele holdet

Pris 200€ pr par

Det  kræves mindst 8 tilmeldte par

Tilmelding på:
nezumi_tatsudoshi@msn.com

Comments are closed.

Intensive Shibari Weekend
Copenhagen Shibari Dojo.
Level 2+3

3-5 June 2016 – 13 hours of super intensive teaching.

Requirements: you should be familiar with some kind of 2 ropes takatekote.

Learn how to handle your rope, speed, rhythm and a lot more.

Over this weekend we will also go through various basic techniques such as:
Wrist, knee, ankle and hip tie – Gote/Takatekote (2 or 3 rope) – Hojo Takatekote and Nijubishi ties.
Basis in suspension and half suspension
Katas: (building up technique’s and put them into a whole)

Learn how to use Japanese terms so you can take advantage of elements such as:
Sabaku (easily way and without friction)
Ma-ai (distance to the model)
Kankyuu (Riggers rhythm)
Kime (soft to hard)
How to tie and use your energy in a positive way.
Use you’r ropes for 2 ways communication – (Yukimura Ryu)

Friday 3/6:
Kl. 16:00 – Opening
Kl. 17:00 – Start of intensive training in basic etc.
Kl. 21:00 – End of day 1

Saturday 4/6:
Kl. 09:30 – The dojo opens.
Kl. 10:00 – Start of intensive training.
Kl. 13:00 – Lunch break (we will provide the lunch witch is includeed in the price)
Kl. 14:00 – Intensive training continued.
Kl. 17:00 – End of day 2

Sunday: 5/6
Kl. 10:30 – The dojo opens.
Kl. 11:00 – Start of intensive training.
Kl. 14:00 – Evaluation and end of the workshop weekend.


During all days there will be small breaks.
It is not allowed to “switse” during the lessons as this will delay/interfere teaching.

Price: 200 € per couple

This work shop requires a min. of 8 participants.

Registre here:
nezumi_tatsudoshi@msn.com

Comments are closed.

15-17 april 2016

Deltag i denne Super Intensive Shibari weekend på 13 timers massiv undervisning i dojoen.

Shibari weekenden er en fortsættelse af tidligere afholdte part 1 til 3 – det er ikke nødvendigt at man har deltaget i part 1 til 3 for tilmelde sig denne weekend – dog kræver det man har kendskab til basis i ophængninger og i at binde basis bindinger som 3TK osv.
Over weekenden bruger vi både kendte, mindre kendte og ukendte teknikker. Dem træner vi og herefter opbygger vi teknikkerne og sammensætter dem til en Kata, hvor alle de øvede teknikker indgår.
(Kata er en række af teknikker som bindes og sættes sammen til en helhed)
Der vil blive bruge Part suspension, fuld suspension og gulv teknikker gennem denne weekend.

Vi fokuserer på selve måden at binde på – hvordan man starter, hvordan man afslutter og alt det ind imellem.

Ganske som altid arbejder vi hårdt – men glemmer aldrig at have det sjovt også.

Fredag d. 15/4
Kl. 1700 – Dojoen åbnes.
Kl. 18:00 – Opstart på intensiv undervisning i basis mm.
Kl. 21:00 – Afslutter undervisningen.
Kl. 21:00 – Snak, hygge.

Lørdag d. 16/4
Kl. 09:30 – Dojoen åbnes. (eller efter aftale)
Kl. 10:00 – Opstart på intensiv undervisning.
Kl. 13:00 – Frokost pause.
Kl. 14:00 – Intensiv undervisning fortsættes.
Kl. 17:00 – Afslutter undervisningen
Kl. 19:00 – Fælles binde/reb hygge for deltager, medlemmer og gæster af dojoen.

Søndag d. 16/4
Kl. 10:30 – Dojoen åbnes. (eller efter aftale)
Kl. 11:00 – Opstart på intensiv undervisning.
Kl. 14:00 – Afslutning og evaluering på weekenden

Der vil alle dage undervejs i forløbet være indlagt små pauser.

Pris for denne Intensiv ”Part 4” Shibari Weekend er:

1500.- pr. binde par.

Det er ikke tilladt at ”switse” under forløbet da dette vil forsinke/forstyrre undervisningen. Der vil være rugbrød, pålæg osv. Indregnet i prisen, så man kan få lidt i maven i pauserne – Øl, vand, kaffe og vin kan købes til fornuftige priser i baren.

Kommer man langvejs fra er der overnatnings muligheder i selve dojoen.
For gennemførelse af Workshoppen kræver det 6 tilmeldte par.

Jeg/vi deltager i/ I/we participates in

Dit navn/Your name (skal udfyldes/required)

Din e-mail/Your Email (skal udfyldes/required)

Eventuel besked/Your message

Skriv disse tegn/ please write these letters: captcha

Comments are closed.

Søndags Workshop

For de nysgerrige som gerne vil lære. Japansk kinbaku “Erotisk reb leg” 

30 August 2015. Kl. 10:00-17:00

6 timers intensiv undervisning i traditionel Japansk Kinbaku, hvor der fokuseres på parternes non-verbale kommunikation, kun ved brug af reb og Ki/energi. En ny måde at kommunikerer med din partner i erotisk leg.

Vi starter helt fra bunden: Vi fortæller lidt om historien, om sikkerhed, om rebet om hvorfor vi binder og om hvor nemt det er at lege erotisk med reb, blot man kan nogle enkle basis teknikker. Du vil på denne søndag lære de helt grundlæggende teknikker i Japansk Kinbaku.

Program:

Kl. 9:00-10:00 dojoen åbner.
Kl.10:00-13:00 undervisning Part 1.
Kl.13:00-14:00 frokost pause.
Kl.14:00-17:00 undervisning Part 2.
Kl.17:00-17:15 afslutning med en kort evaluering .

Inkluderet vil der være: kaffe & The, lidt brød og pålæg til frokosten.. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

Pris pr. Par 700,-

NB! For at gennemfører workshoppen kræver det min 8 par som deltager.

Tilmelding:

Jeg/vi deltager i/ I/we participates in

Dit navn/Your name (skal udfyldes/required)

Din e-mail/Your Email (skal udfyldes/required)

Eventuel besked/Your message

Skriv disse tegn/ please write these letters: captcha

 

Comments are closed.

Thise evenings are a cosy evening for all who want.

Some people come to tie, some to socialize, some are curious and want to look at and others come to find a possible rope partner. Singel or couples: All are velcome.

Free coffee and tea.

Guest ticket 50, – (for non-members)

Jeg/vi deltager i/ I/we participates in

Dit navn/Your name (skal udfyldes/required)

Din e-mail/Your Email (skal udfyldes/required)

Eventuel besked/Your message

Skriv disse tegn/ please write these letters: captcha

Comments are closed.

Disse aftener er en hygge aften for alle som har lyst.

Nogle kommer for at binde, nogle for at socialiserer, nogle er nysgerrige og vil gerne se på og andre kommer for at finde en eventuel bindepartner. Singel eller par: Alle er velkommen.

Der vil være gratis kaffe og the.

Gæste billet 50,- (for ikke medlemmer)

Jeg/vi deltager i/ I/we participates in

Dit navn/Your name (skal udfyldes/required)

Din e-mail/Your Email (skal udfyldes/required)

Eventuel besked/Your message

Skriv disse tegn/ please write these letters: captcha

Comments are closed.

Intensive Shibari Weekend – Part 3

6-8 March 2015

(Intermediate)

This Workshop is a continuation of Workshop “Part 1 and 2”
Again; A massive teaching in Japanese Kinbaku, but still with room for fun, but it will be with higher requierments for participants.

We will briefly recap some of the techniques / tyings which we have reviewed in part 1 + 2 and add more volume to the techniques and of course more rope ; o)

We go more deep in the communications techniques (Newaza) in all of our tyings. The main focus is on how to tie and how to create energy and communication between the two partners.

We extend the techniques of suspension over the weekend. We start out with the basic “High suspension” and the goal this time is to proceed to more advanced suspension, so as Usagi Tsuri.

The basic technique: All the tyings is basic, no advanced knods, only small basic techniques we put together into a whole.

Tying technique: Elements of leading the rope, control and most important “to tie”

Hojo technique: Various Hishi and Hojo Hishi tyings.

Basic in Takatekote: 3 TK, TK Hojo, Gote, Tasuki and more.

Note: Newaza / communications techniques: ( Communication,/Ki, Energy/Ki Hairimasu) In general, over the weekend, we will put into every tie.

During the course we will be talking a lot about Japanese Kinbaku history, safety, Japanese words and terms – so when “Part 3” finishes you will be equipped with a solid basic knowledge for you to develop further in you’r way of Japanese Kinbaku.

Programme:

Friday. 6/3:

Kl. 1700 – The dojo opens.

Kl. 18:00 – Start of intensive teaching in basic.

Kl. 21:00 – End of teaching.

Kl. 21:00 – ”Hang out time” Talk, drink, coziness.

Saturday. 7/3:

Kl. 09:30 – The dojo opens.

Kl. 10:00 – Start of intensive training.

Kl. 13:00 – Lunch break. (The dojo provide the lunch)

Kl. 14:00 – Intensive training continued.

Kl. 17:00 – End of teaching

Kl. 19:00 – All Shibari Night: free tying, cosiness, hang out, for all members and guests of the

dojo.

Sunday. 8/3:

Kl. 10:30 – Dojo open.

Kl. 11:00 – Start of intensive training.

Kl. 13:00 – Completion and evaluation of the the weekend

Price for Intensive “Part 3” Shibari Weekend is: 1200.- ( 161 euro) per. couple.

Included in the price: Free coffe and tea, fruit and Lunch : There will be bread, cold cuts, etc.

During the breaks, we offer beer, soda, coffee and wine at very reasonable prices at the bar.

Coming from afar it’s possible to stay at the dojo, please tell us in advance.

During the workshop, there will be plenty of small breaks.

It is not allowed to “switches” during the workshop as this will delay / interfere with teaching.

Remember a small note book , to help yourself.

Registration: www.copenhagenshibaridojo.com or nezumi_tatsudoshi@msn.com

NOTE ! This weekend requires 6 couples, or it will be cancelled/postponed.

Greetings

Yukinaga Max雪長マックス & Tina

Dit navn/your name (skal udfyldes/required)

Din e-mail/your Email (skal udfyldes/required)

Mobile:

Besked/Message

Comments are closed.

Intensive Shibari Weekend – Part 3

6-8 marts 2015

( For de mere øvede )

Denne Workshop er direkte en fortsættelse af de afholdte Workshop ”Part 1 og 2”

Igen bliver det massiv Japans Kinbaku undervisning og stadigvæk en hel del hygge og sjov. – dog bliver kravene til deltagerne større.

Vil vi kort repetere nogle at de teknikker/bindinger som vi har gennem gået på part 1+2 og tilføre mere bindeteknik og selvfølgelig mere reb ;o)

Vi går mere i dybden med kommunikations teknikkerne (Newaza) i samtlige bindinger.

Her bliver der primært fokus på selve måden at binde på samt skaber energi og kommunikationen mellem de to partner.

Vi udvider teknikkerne i ophængning hen over weekenden – vi starter ud med basic ”High suspension” og målet denne gang er at fortsætte til mere avanceret ophængning så som Usagi Tsuri.

Basis teknik: Alle de basale bindinger – Ingen avanceret knuder mm – kun små basis teknikker vi sammensætter til en helhed.

Binde teknik: Elementer i Reb føring, kontrol og vigtigst ”at binde”

Hojo teknik: Diverse Hishi og Hojo Hishi mm.

Basis i Takatekote: 3 TK, Hojo TK, Gote, Tasuki mm.

Bemærk: Newaza/kommunikations teknikker: Generelt over weekenden tilfører vi alle bindinger

”Kommunikation/KI/Energi” delen (Ki Hairimasu)

Under vejs i forløbet vil der blive snakket en del om Japansk Kinbaku historie, sikkerhed, brugt Japanske ord og termer – så når ”Part 3 ” afsluttes er man udstyret med en breder basis viden som man selv kan udvikle videre på inden for Japansk Kinbaku.

Husk en lille lomme bog til at skrive ord og notater i ;o)

Program:

Fredag d. 6/3:

Kl. 1700 – Dojoen åbnes.

Kl. 18:00 – Opstart på intensiv undervisning i basis mm.

Kl. 21:00 – Afslutter undervisningen.

Kl. 21:00 – Snak, hygge.

Lørdag d. 7/3:

Kl. 09:30 – Dojoen åbnes. (eller efter aftale)

Kl. 10:00 – Opstart på intensiv undervisning.

Kl. 13:00 – Frokost pause.

Kl. 14:00 – Intensiv undervisning fortsættes.

Kl. 17:00 – Afslutter undervisningen

Kl. 19:00 – All Shibari Night: Fælles binde/reb hygge for deltager, medlemmer og gæster af dojoen.

Søndag d. 8/3:

Kl. 10:30 – Dojoen åbnes.

Kl. 11:00 – Opstart på intensiv undervisning.

Kl. 13:00 – Afslutning og evaluering på weekenden.

Der vil alle dage undervejs i forløbet være indlagt små pauser.

Pris for denne Intensiv ”Part 3” Shibari Weekend er: 1200.- pr. binde par.

Det er ikke tilladt at ”switche” under forløbet da dette vil forsinke/forstyrre undervisningen.

Der vil være, kaffe, the, frokost og frugt indregnet i prisen, så man kan få lidt i maven i pauserne – Øl, vand og vin og slik kan købes til fornuftige priser i baren.

Kommer man langvejs fra er der overnatnings muligheder i selve dojoen. fortæl os hvis du har brug for at bo i dojoen.

Tilmelding skal ske på: www.copenhagenshibaridojo.com eller nezumi_tatsudoshi@msn.com

Dit navn/your name (skal udfyldes/required)

Din e-mail/your Email (skal udfyldes/required)

Mobile:

Besked/Message

Comments are closed.

5 year anniversary party – Saturday 22 August 2015

INVITATION
 

Come celebrate this day with rope and happy people.

We will, as always change the dojo into a cozy tatami room with plenty of space to tie.

From 4:00 to 6:00 pm, we will be serving, coffee / tea, cake, sandwiches and drink.

Throughout the whole day and evening you will have the opportunity to tie, socialize or just enjoy the atmosphere.

No registration, no payment no dress code …. Come as you are in good mood and spirit….

 Copenhagen Shibari Dojo – Skjulhøj alle 49C –  

2720 Vanløse – Denmark

Look forward to see you ;o)

Comments are closed.

5 year anniversary party – Saturday 22 August 2015


INVITATION
 

Come celebrate this day with rope and happy people.

We will, as always change the dojo into a cozy tatami room with plenty of space to tie.

From 4:00 to 6:00 pm, we will be serving, coffee / tea, cake, sandwiches and drink.

Throughout the whole day and evening you will have the opportunity to tie, socialize or just enjoy the atmosphere.

No registration, no payment no dress code …. Come as you are in good mood and spirit….

 Copenhagen Shibari Dojo – Skjulhøj alle 49C –  

2720 Vanløse – Denmark

Look forward to see you ;o)

Comments are closed.

Super intensive Shibari weekend Part 1

20 – 22 Februar 2015

(Beginner & Intermediated)

Super intensive weekend, due to huge demand. 11 hours of intensive Japanese Shibari/Kinbaku, and a lot of fun too. This weekend is for beginners primary, and there will be themes and basic stuff.

A lot of basic like Handcuff, hip harness’s, the elements in tying, how to handle your rope, speed, rhythm and a lot more

Hojo techniques like Nijubishi, hishi, Hojo Hishi and more.

Basic Takatekote: 2Tk, 3Tk, Hojo Tk, Gote shibari and more

Communication: Newaza, Ki Hairimasu, used in the tie we have learned.

Suspension: Basic sidewards Yoko zuri.

Note: Newaza/communication techniques: In general, over the weekend we test some ties we have gone through and add “communication/KI/Energy” part (Ki Hairimasu) – so even as a “beginner” you get insight into the more advanced Newaza techniques – explained and tested on a easy comprehensible way. There will be a lot of talk about safety, Japanese Kinbaku history, how to use your rope, Japanese terms. At the very end, you will have a very solid base; you can build upon, and start your personal path into Japanese Kinbaku.

Program:

Friday:

17:00 – the Dojo opens

18:00 – First lessons in basic

21:00 – End of first Lesson

Saturday:

09:30 – The Dojo opens

10:00 – Second lesson

13:00 – Lunch break

14:00 – Third Lesson

17:00 – End of todays lesson

19:00 – All Shibari Night: free tying, cosiness, hanging out, for all members, and guests of the dojo.

Sunday:

10:30 – Dojo opens

11:00 – Last Lesson

13:00 – Completion and evaluation of the the weekend.

Price for Intensive “Part 1” Shibari Weekend is: 1200.-DDK ( 161 euro) per. couple.

Included in the price: Free coffe and tea, fruit, Lunch saturday: There will be bread, cold cuts, etc.

During the breaks, we offer beer, soda, coffee and wine at very reasonable prices at the bar.

Coming from afar it’s possible to stay at the dojo, please tell us in advance.

During the workshop, there will be plenty of small breaks.It is not allowed to “switches” during the workshop as this will delay / interfere with teaching. Remember a small note book , to help yourself.

Registration: www.copenhagenshibaridojo.com or nezumi_tatsudoshi@msn.com

NOTE ! This weekend requires 6 couples, or it will be cancelled/postponed.

Greetings

Yukinaga Max雪長マックス & Tina

Dit navn/your name (skal udfyldes/required)

Din e-mail/your Email (skal udfyldes/required)

Mobile:

Besked/Message

Comments are closed.

Super intensiv Shibari weekend Part 1

20 – 22 Februar 2015

(For begynder og let øvede)

Da der har været stor efterspørgeles efter en Workshop for ”begynder og letter øvet” afholder Copenhagen Shibari Dojo en SUPER INTENSIV SHIBARI WEEKEND d. 20 – 22 marts 2015.

Dette bliver en intensiv Weekend på i alt 11 timers massiv Japans Shibari/Kinbaku undervisning, hygge og sjov.

Da Intensiv Weekenden er for Begynder og letter øvet bliver den opdelt i små temaer og basis emner over hele Weekenden. Vi vil opdele træningen i:

Basis teknik: Alle de basale bindinger, håndled, ben, hofte, talje mm.
Binde teknik: Binde elementer, Reb føring, Kontrol, rytme mm.
Hojo teknik: Nijubishi, Hishi, Hojo Hishi mm.
Basis i Takatekote: 2TK, 3 TK, Hojo TK, Gote mm.
Kommunikation/Newaza: Her afprøver vi de bindinger vi har gennemgået + et par nye (Ki- Hairimasu)
Basis ophængninger: Målet at binde mindst en Yokozuri (side ophængning)

Under vejs i forløbet vil der blive snakket en del om Japansk Kinbaku historie, sikkerhed, hvordan bruges rebet, brugt Japanske ord og termer – så når Workshoppen afsluttes er man udstyret med en solid basis viden man selv kan træne vider på og starte sin egen udvikling inden for Japansk Kinbaku.

Det er jo klart at hvis alle deltager hurtigt kan alle teknikker eller kender dem på forhånd så skruer vi bare op for sværhedsgraden, men det vurdere vi hurtigt i løbet af fredagen.

Program:

Fredag d. 20/2:

Kl. 1700 – Dojoen åbnes.

Kl. 18:00 – Opstart på intensiv undervisning i basis mm.

Kl. 21:00 – Afslutter undervisningen.

Kl. 21:00 – Snak, hygge.

Lørdag d. 21/2:

Kl. 09:30 – Dojoen åbnes.

Kl. 10:00 – Opstart på intensiv undervisning.

Kl. 13:00 – Frokost pause.

Kl. 14:00 – Intensiv undervisning fortsættes.

Kl. 17:00 – Afslutter undervisningen

Kl. 19:00 – All Shibari Night: Fælles binde/reb hygge for deltager, medlemmer og gæster af dojoen.

Søndag d. 22/2:

Kl. 10:30 – Dojoen åbnes.

Kl. 11:00 – Opstart på intensiv undervisning.

Kl. 13:00 –Afslutning og evaluering på weekenden.

Der vil alle dage undervejs i forløbet være indlagt små pauser.

Prisen for denne Intensiv Shibari Weekend er: 1200.- pr. binde par.

Det er ikke tilladt at ”switche” under forløbet da dette vil forsinke undervisningen.

Der vil være, kaffe, the, frokost og frugt indregnet i prisen, så man kan få lidt i maven i pauserne – Øl, vand og vin og slik kan købes til fornuftige priser i baren.

NB! For at gennemføre denne Intensive Weekend kræver det et deltager antal på min. 6 par.

Kommer man langvejs fra er der overnatnings muligheder i selve dojoen, fortæl os i god tid hvis du vil overnatte.

Tilmelding til Sensei Yukinaga Max :

www.copenhagenshibaridojo.com Eller nezumi_tatsudoshi@msn.com

Dit navn/your name (skal udfyldes/required)

Din e-mail/your Email (skal udfyldes/required)

Mobile:

Besked/Message

Comments are closed.

All shibari nights will be on selected evenings.

We turn the dojo into a room of candlelight, tatami’s and cosyness. The lust for tying, ad enjoyment with the rest of the members.  Practice, be social, and be with a lot of other rope ethusiastic people

When : soon

Jeg/vi deltager i/ I/we participates in

Dit navn/Your name (skal udfyldes/required)

Din e-mail/Your Email (skal udfyldes/required)

Eventuel besked/Your message

Skriv disse tegn/ please write these letters: captcha

Comments are closed.

To become a member of Copenhagen Shibari Dojo and receive daily lessons, it is a requirement that you have participated in the dojo intro evening.

The weekly training is based on the team and the couples educational level and experience in Japanese Kinbaku / Osada Ryu/Yukimura Ryu.

All new members in Copenhagen Shibari Dojo will receive training in our initial class in order to evaluate their skills and understanding before they can be assigned to other classes.

Currently, there are 4 classes at various levels. Each level has its own training schedule. Based on the schedule, you will be taught and trained both the theoretical knowledge and the practical skills.

This will ensure that the student is in continuous progress and fully understand the techniques – both the historical background and the contemporary use.

All Instructors at the dojo are all highly graduated and have years of experience in shibari and receive weekly training by the dojo Sensei Yukinaga Max.

All lessons are carefully planned. The instructors must ensure that all taught techniques are fully understood by each student before new techniques are practiced. It is essential that the techniques are mastered well before moving on to the next level as this ensures a very high level of security. Lessons are carried out in a relaxed pace and always with good spirit and a smile.

The instructor begins each lesson with a small ritual the same way they do in martial arts, as Copenhagen Shibari Dojo works as a Japanese Dojo.

We all sit down, clear the mind, and focus only on Kinbaku. In that way we can eliminate thoughts about everyday’s tasks and chores for a few hours

Be there in good time and be relaxed before you make your entrance into the gym. Follow the dojo etiquette and guidelines given to you by the instructor

Comments are closed.

DojoenCopenhagen Shibari dojo was founded in 2010 and is one of the largest Kinbaku dojo in Europe. The school has been authorized by Osada Steve from Japan to teach and graduate students in his school system called “ Osada Ryu “

An additional school system, “Yukimura Ryu” was introduced in 2011 authorized by Grandmaster Yukimura Haruki, Japan.

Today Copenhagen Shibari Dojo is visited by rope enthusiasts from around the world, and besides being a weekly training center; it is also the center of major international workshops and events.

The dojo has 70 regular members who receive weekly lessons divided into different classes and levels depending on the individual’s knowledge and skills.

Besides Yukinaga Sensei, we have 4 skilled instructors, all of which are highly graduated in Osada Ryu.

The physical as well as the mental environment is designed according to Japanese models. The rooms are nice and bright with Japanese windows and doors. There is a kitchen a living room, locker rooms, and most importantly, the gym. Also there’s a small bar where you can buy simple food and beverages. Overall a pure and wonderful atmosphere created by all the lovely people who comes here.

Comments are closed.

Reb med mere til salg reb

Naturfarvet reb: Antal:

Røde reb: Antal:

T-shirt Standard kvalitet
Dame model

størrelse
Antal:

Herre model

størrelse
Antal:

Navn

AdressePostnummer

By

Email

Yderligere information:

Skriv disse tegn: captcha

Comments are closed.

Så afholder vi igen ”All Shibari Night” i dojoens hyggelige lokale.
Kom selv og oplev den “originale Japanske Kinbaku” 

På denne aften har vi omdannet dojoen til et hyggeligt Tatami rum med dæmpet belysning og stille musik.  Her er der så mulighed for at sidde og hygge sig med de øvrige gæster og medlemmer af dojoen, drikke kaffe, snakke og ikke mindst finde inspiration ved at kigge på alle dem som binder. 

Har du selv lyst til ”binde med” er du mere end velkommen til at deltage i dette – dojoen råder over en del ”låne reb” så har du ikke selv reb, låner du bare af dojoen.

Denne aften er åben for alle, så du behøver ikke at være medlem af dojoen for at deltage – her er også en oplagt mulighed for at besøge os, stille spørgsmål og se hvad det hele handler om – Reb og masser af råhygge ;o)

Vi begynder kl 19, og slutter når vi ikke kan mere

Vi glæder os til at se dig/jer.
Husk tilmelding via vores hjemmeside: http://copenhagenshibaridojo.dk/

Gæstebillet: kr. 50,- (betales kontant ved indgangen)

Vi ses :o)
Dojoen

Jeg/vi deltager i/ I/we participates in

Dit navn/Your name (skal udfyldes/required)

Din e-mail/Your Email (skal udfyldes/required)

Eventuel besked/Your message

Skriv disse tegn/ please write these letters: captcha

Comments are closed.

Dette indhold er adgangskodebeskyttet. For at se det, indtast venligst din adgangskode nedenfor:

This post is password protected. Enter the password to view any comments.

Nina_Max_Tobias_Usagi_zuriPrivate lessons (one to one lesson)

Receive “one to one” lesson from Tina & Yukinaga Max, owner and founder of Copenhagen Shibari Dojo.

Max and Tina have since 1995 been a part of the Kinbaku environment in Denmark, Europe and Japan. They live in Copenhagen and have 2 dojos.

They have always walked together in this interesting path and it has brought them to Japan several times to study. In Japan they have studied Kinbaku and Kinbaku history as priority students of Osada Sensei (Osada Ryu) and Grandmaster Yukimura Haruki Sensei (Yukimura Ryu).

“One to one” lesson is the most optimal way for you to learn Japanese Kinbaku.

Receiving private tuition is very important and very beneficial, because it will gives us the opportunity to give 100% focus to one student.

In the private lessons we quickly teach you proper techniques and eliminate bad habits and have the opportunity to see exactly what you need in your way to progress.

The model will also get a lot of tips and tricks in making Shibari more firm, pretty and enjoyable, both for body and soul.

Price for Private 2 hour intense lessons: DDK 950, – Approximate 130 Euro.

Private lesson, please contact: nezumi_tatsudoshi@msn.com

Comments are closed.

Portræt af Max雪長Yukinaga Max

Yukinaga is the Bakushi name Max was assigned by his 2 sensei, for having achieved a great understanding and mastering of Kinbaku.

Max has since 1995, together with his wife Tina, had a great interest in the authentic Japanese Kinbaku (in Danish called Japanese bondage)

Due to studies, workshops and seminars throughout Europe and a growing immersion into the Japanese segment, Max and Tina was presented to one of Japan’s largest bakushier (Japanese rope master) Osada Steve, who was Max’s first sensei.

Today, Max has 2 sensei: Osada Steve and Grand Master Yukimura Haruki. Max is Deshi (the priority student) for Osada Steve.
Over the years it has evolved into a deep friendship and a great mutual inspiration to all parties.

The friendship with Osada Steve and Yukimura Haruki has led to several stays in Japan and countless hours of hard training with some of the major Japanese Bakushier. Many hours of hard work is a prerequisite in order to achieve the full understanding and mastering of the ancient techniques.

This has naturally led to studies in history, culture, Japanese language and not the least a deep knowledge of the people in and behind the Japanese Kinbaku environment.

Profile:

Profile Yukinaga Max (English only)

1995
Started rope bondage.

2009
Introduction to Osada-ryu by Osada Sensei in Copenhagen/Denmark and Berlin/Germany
Performance at Dark Side Club in Berlin

2010.
Jan/Feb: Intensive Shibari training at Osada Honbu Dojo Tokyo/Japan (4 weeks)
Kinbaku coaching by Yukimura Haruki (雪村春樹)
Special performances at various Tokyo venues
Awarded 4-kyu certification in Osada-ryu
Aug: Founded Copenhagen Shibari Dojo
Organized workshop series for Osada Sensei at Copenhagen Shibari Dojo
Sep: Special performance at Club Avalon, Berlin

2011
Jan/Feb: Instructor training at Osada Honbu Dojo Tokyo/Japan (6 weeks)
Intensive studies with Yukimura Haruki (Newaza, Shuuchinawa)
Special Hojojutsu training under Miura Takumi (神浦匠)
Awarded 1st kyu certification and received Osada Ryu 2011 instructor license.
Featured in ArteTV documentary on Who’s Who of the Japanese tying arts
Represented Denmark at Toubaku, Tokyo
Special performances in Tokyo at Studio SIX, Indigo, Bubu, Roppongi Jail, Kitagawa Salon, Pink Crystal
Organized workshop series for Osada Sensei at Copenhagen Shibari Dojo
Special performance and presenting at London Bondage Festival.

2012
Jan/Feb: Technical training at Osada Honbu Dojo Tokyo/Japan (5 weeks)
Continued intensive studies with Yukimura Haruki.
Technical director at photo shoot with Sugiura Norio in Nagano (Snow Kinbaku)
Special performances at various Tokyo venues
Awarded Shodan certification
Renewed instructor license
Organized Yukimura Haruki workshops at Copenhagen Shibari Dojo attended by 60 Shibari enthusiasts from all over the world
Awarded bakushi name Yukinaga Max (雪長マックス) from Yukimura Haruki Sensei and Osada Steve Sensei

2013
Feb/March: Technical training at Osada Honbu Dojo Tokyo/Japan (6 weeks)
Renewed Osada-ryu instructor license
Produced a video series of technical instructions with Osada Steve
Intensive studies with Yukimura Haruki
Received full instructor licence in Yukimura-ryu
Special performances at Ubu, Indigo, and Studio SIX in Tokyo
Copenhagen Shibari Dojo prominently featured in: “So Fucking Special”, a major Danish TV documentary
Workshop series in Spain, Germany, Copenhagen ect.

Comments are closed.

Learning the Yukimura way of rope play.

The Yukimura-Ryu, or Yukimura way of tying, is different from the hard, torturous sort of rope bondage that is called semenawa in Japanese. The Yukimura way of tying is a gentle, loving style of bondage that I call aibu no nawa (caressing rope) I have developed my style of tying to give the partner more stimulation and pleasure from the rope. Caressing rope is all about love, but don’t be fooled by the name: it is also diabolical.

Over the years, while teaching friends to tie, I have learned how to teach my style of tying in ways that are easy to understand. It is my hope that learning the Yukimura way of rope play will enrich your relationship with your partner and help you both find new ways to expressing your emotions and love.

“Caressing with rope” means to tie using your control of the tension on the rope to transmit your emotions to your partner. How much love can be expressed in the few square meters in which you tie your partner? How much anticipation can you create?

There are three essential elements in the Yukimura Way of Rope:

 1. Controlling the tension on the ends of the rope. (Nawa-jiri)
 2. The tie you select.
 3. Admiring and appreciating the pose in which you tie your partner.

Proper control of the ends of the rope involves use of the angle of the rope between you and your partner; the distance you place between you and your partner, and the tension you keep on the rope.

I use three types of ties: ties that change and evolve: ties that utilize an anchor point, and ties that do not use an anchor point. The best place for the “Rigger” to stand is either behind or next to the model. Please keep in mind that there are more than 100 possible positions.

Once you have learned the basics, please develop and enjoy you own style.

Proper appreciation takes into account the position from which you admire your partner, including the distance at which you position yourself. The way you speak to your partner during and after the tying is also very important. Do you whisper sweet words? Do you say things that will embarrass your partner? Do you utilize verbal humiliation?

In the Yukimura Way of tying you use all three elements to communicate and exchange emotions with you partner. There is no limit to the possible combinations once you have learned the basic foundation of Yukimura Ryu.

Yukimura Haruki.

 

Comments are closed.

Yukimura HarukiYukimura Haruki had already as a child a great interest in Kinbaku.

As a young photographer Yukimura soon began using rope art in his work, and his images and film was changing and became of a more erotic nature.

Over time Yukimura spent more time tying rope in front of a camera than actual photographing.

Today Yukimura is behind the production of at least 3000 Kinbakufilm and several Kinbaku books of a very high standard

In addition to his professional business, Yukimura also taught his friends in various techniques and taught them how to communicate with their partner using rope only. Yukimura developed a unique binding technique, which today is known as Newaza.

Within the last 10 years Yukimura has allowed a number of western people to obtain insight into these special techniques. In 2012, a workshop was held in Copenhagen Shibari Dojo. More than 50 participants from around the world were taught by Yukimura. It was the first time Yukimura was teaching outside Japan.

In Japan, Yukimura is a highly respected Bakushi. A Bakushi is a rope artist, and a large number of Japanese Bakushi’er (those known in the West) have all been passing through Yukimuras gym.

In Japan, binding techniques are used to generate “shame” on the bound partner. – Also called shuuchinawa. It is this special facial expressions characterized by humiliation and shame that the Japanese like – That’s why the undisputed king of shuuchinawa is Grand Master Yukimura Haruki.

Comments are closed.

Osada Ryu is a school system that has been developed by Osada Steve.

To gain access to the system for teaching purposes, you have to take extensive kinbaku lessons in Japan (at Honbu dojo), under Osada sensei. The system is built according to old teaching methods. It has its roots deeply planted in the martial arts methodology, as Kinbaku/Shibari is based on Hoshu Hojojutsu, which was one of the 18 skills a samurai should master.

Osada Ryu is structured in steps. The student will start from scratch with simple knots and techniques. In the initial phase, there will be a strong emphasis on safety and proper understanding. In order to advance to the next step, the student must pass a test. Osada Ryu contains 10 Kyu degrees and a number of Dan degrees. Each student starts as 10th Kyu and works towards 1st Kyu.

Each technique is practiced and as they are performed correctly and safely, they become more and more refined.

Osada Ryu contains only simple techniques that, when put together, becomes a greater whole. There is a strong emphasis on communication between the rigger and model, and the Newaza (Shuuchinawa) techniques are a big part of Osada Ryu, as Osada Sensei studies under “Grand Master” Yukimura Haruki. Osada Sensei is also a former student of Akechi Denki whose main style was Semenawa (torture-bondage), and therefore Osada Ryu is developed with elements from both Shuuchinawa and Semenawa.

Osada Ryu is not a rigid system, which many mistakenly believe. Osada Ryu is under constant development and is a road that never ends.

As a novice student in Copenhagen Shibari Dojo/ the teachings are predefined; this gives the student the best opportunity to practice all the basic techniques and become familiar with safety and history. The student will then be well under way creating his own foundation, based on Osada Ryu and all the facets that are contained in the system.

For more information, visit the ryu’s own page here

Comments are closed.

The newsletter from Copenhagen shibari dojo contains information about events and happenings for people interested in the dojo,  but doesn’t have an ordinary membership. Feel free to subscribe to the newsletter, we will not spam you, or give away your email addresse.

Comments are closed.

Our Address is
Skjulhøj Alle 49C
DK-2720 Vanløse
Denmark

For electronic contact, please use the contact formular below

Din besked vil blive sendt til info postkassen, der vil svare på denne / Your inquery will be send to the info mailbox, who will answer it.

Dit navn / Your name (req'd)

Din email / Your Email (req'd)

Emne / Subject

Besked / Message

Indtast de følgende bogstaver / Type the following letters: captcha

Comments are closed.

Introductions will be held quarterly.  A introduction starts at 19 and cotinues for the next three hours. There will be talket about the Dojo, Osada Ryu. Next introduction will be held  the 7/4 at 19.00 Please use the formular below to inform that you are showing up. 

Comments are closed.

DOJO ETIQUETTE

 • Leave your ego at the door
 • A customary bow as you enter the dojo training hall and before you leave
 • Treat your fellow students with respect, both inside and outside the dojo
 • During workshops, avoid delays by following instructions and training programme
 • If arriving late, join in quietly without disturbing others

DOJO RULES

 • Follow the safety advices of the dojo instructors
 • Follow the dojo routines and help tidy up
 • Members, students and guests of the dojo must be at least 21 years old
 • No smoking, no food, no alcohol inside the dojo training hall
 • No drinking of alcohol prior to dojo sessions
 • No switching between rigger and passive role during a workshop or tuition
 • No outdoors footwear inside the training area
 • Suspensions are never done alone

Comments are closed.

To become a member of Copenhagen Shibari Dojo and receive daily lessons, it is a requirement that you have participated in the dojo intro evening.

The weekly training is based on the team and the couples educational level and experience in Japanese Kinbaku / Osada Ryu/Yukimura Ryu.

All new members in Copenhagen Shibari Dojo will receive training in our initial class in order to evaluate their skills and understanding before they can be assigned to other classes.

Currently, there are 4 classes at various levels. Each level has its own training schedule. Based on the schedule, you will be taught and trained both the theoretical knowledge and the practical skills.

This will ensure that the student is in continuous progress and fully understand the techniques – both the historical background and the contemporary use.

All Instructors at the dojo are all highly graduated and have years of experience in shibari and receive weekly training by the dojo Sensei Yukinaga Max.

All lessons are carefully planned. The instructors must ensure that all taught techniques are fully understood by each student before new techniques are practiced. It is essential that the techniques are mastered well before moving on to the next level as this ensures a very high level of security. Lessons are carried out in a relaxed pace and always with good spirit and a smile.

The instructor begins each lesson with a small ritual the same way they do in martial arts, as Copenhagen Shibari Dojo works as a Japanese Dojo.

We all sit down, clear the mind, and focus only on Kinbaku. In that way we can eliminate thoughts about everyday’s tasks and chores for a few hours

Be there in good time and be relaxed before you make your entrance into the gym. Follow the dojo etiquette and guidelines given to you by the instructor

Comments are closed.

Comments are closed.

Information and practical stuff is on the following subpages

Comments are closed.

Upcoming events.. All Shibari night, birthday parties,  Workshops etc..

Comments are closed.

In the western World we are taught that communication is all about talking and writing which is of course a necessity when we need to pass on knowledge and information.

When it comes to close as well as erotic relationships we have a tendency to drown each other in words. Our communication becomes confusing and we speak instead of perceiving what it is the other person needs, and what we need ourselves.

In Japan, most communication takes place through perception, intuition, empathy, and understanding. Many western people have experienced that this is all very powerful tool in the erotic play with rope, and this is also one of the most important things we need to learn.

Basically Shibari is about: Non-verbal communication between two people only by the use of rope. To sense each other, to play with, to give us permission to let go …. And to have the courage to trust one another …… completely without words

Comments are closed.

Kinbaku or Shibari means – Tying, to tie, to be tied etc.

The word “Shibari” is an old Japanese word for “to tie” while Kinbaku is a more contemporary word used today. In addition, the word Kinbaku also refers to erotic bondage.

Shibari / Kinbaku is based on “Hoshu Hojojutsu”, which was one of the 18 war skills a Samurai were expected to master. “Hoshu Hojojutsu” is the learning of using rope to arrest, defeat, transport, and torturing prisoners.

Throughout history and studies of ancient Japanese hojojutsu / hobakujutsu documents, it is only the word Shibari that is being used. The word Kinbaku is not used in Japan until the early 1950, when Kinbaku were presented to the Japanese SM environment. The word Kinbaku is now widely used around the world and is used primarily about an erotic play between two people – only by the use of ropes.

Comments are closed.

DojoenCopenhagen Shibari dojo was founded in 2010 and is one of the largest Kinbaku dojo in Europe. The school has been authorized by Osada Steve from Japan to teach and graduate students in his school system called “ Osada Ryu “

An additional school system, “Yukimura Ryu” was introduced in 2011 authorized by Grandmaster Yukimura Haruki, Japan.

Today Copenhagen Shibari Dojo is visited by rope enthusiasts from around the world, and besides being a weekly training center; it is also the center of major international workshops and events.

The dojo has 70 regular members who receive weekly lessons divided into different classes and levels depending on the individual’s knowledge and skills.

Besides Yukinaga Sensei, we have 4 skilled instructors, all of which are highly graduated in Osada Ryu.

The physical as well as the mental environment is designed according to Japanese models. The rooms are nice and bright with Japanese windows and doors. There is a kitchen a living room, locker rooms, and most importantly, the gym. Also there’s a small bar where you can buy simple food and beverages. Overall a pure and wonderful atmosphere created by all the lovely people who comes here.

Comments are closed.

Injtensive Shibari weekend 3-5 June, More information here

Copenhagen Shibari Dojo  teach in real Japanese Kinbaku which is about finding  the joy in tying your partner and obtain non verbal kommunikation.
Teaching is based on 2 japanese systems, developed by Osada Steve and Grandmaster Yukimura Haruki . The systems is called: Osada Ryu and Yukimura Ryu.  Yukinaga Max  is a licensed instructor in both systems 
– Sign up for the newsletter here
– Buy your original Osada rope here
– Yukata etc..
– Private lessons and tuitions.

Comments are closed.

Nyhedsbrevet fra Copenhagen Shibari Dojo indeholder informationer om events og begivenheder  for folk med interessse i dojoen. Tilmeld dig trygt nyhedsbrevet, vi spammer dig ikke og videregiver ikke din mail-adresse.

Comments are closed.

DOJO ETIKETTE

 • Efterlad dit ego ved døren
 • Et respektfuld buk når du går ind og ud af dojoen
 • Behand dine medstuderende med respekt både i og udenfor dojoen
 • Under træning, undgå forsinkelser ved at følge instruktioner og træningsprogram
 • Kom til tiden

Dojo regler

 • Følg anvisninger fra instruktørerne
 • Følg Dojo rutinerne og hjælp med at rydde op
 • Medlemmer, elever og gæster i dojoen skal være mindst 21 år gamle.
 • Ingen rygning, ingen mad, og ingen alkohol i dojoen
 • Ingen alkohol inden træning
 • Ingen skift mellem aktiv og passiv rolle under workshops eller undervisning
 • Ingen udendørs fodtøj i træningssalen
 • Ophængninger udføres aldrig alene

 

Comments are closed.

Vores adresse er
Skjulhøj Alle 49C
DK-2720 Vanløse
Danmark

Hvis du vil kontakte os elektronisk, så benyt nedenstående kontaktformular

Din besked vil blive sendt til info postkassen, der vil svare på denne / Your inquery will be send to the info mailbox, who will answer it.

Dit navn / Your name (req'd)

Din email / Your Email (req'd)

Emne / Subject

Besked / Message

Indtast de følgende bogstaver / Type the following letters: captcha

Comments are closed.

Introaften for nye medlemmer.

11. Januar 2016 19:00-21:00

Traditionen tro starter vi hold for nye medlemmer den første måned i året. Derfor inviterer vi til en introduktion for intereserrede, hvor vi fortæller om skolen og dens virke.

Copenhagen Shibari Dojo er den eneste skole i Danmark som  underviser  i ægte Japansk Kinbaku som i grove træk handler om at finde nydelsen i at binde sin partner med reb og opnå en non verbal kommunikation.
Sensei Yukinaga Max 雪長マックス, er uddannet i Japan og er licenseret instruktør, derudover har skolen 3 instruktører som alle er højt gradueret.
Undervisningen er udelukkende baseret på de gamle  japanske  teknikker.

Arrengementet er gratis, du skal blot tilmelde dig.

Vi tilbyder også privat  undervisning for dem som ikke har mulighed for at træne hver uge.

Jeg/vi deltager i/ I/we participates in

Dit navn/Your name (skal udfyldes/required)

Din e-mail/Your Email (skal udfyldes/required)

Eventuel besked/Your message

Skriv disse tegn/ please write these letters: captcha

Comments are closed.

Comments are closed.

Information om hvad der sker, og de praktiske ting findes på undersiderne her

Comments are closed.

Kommende events.. All Shibari night, fødselsdag, workshops med mere

 

Comments are closed.

Privattimer

Privattimer giver en unik mulighed for at lære one 2 one

Privat undervisning (One to One lesson)

Modtag privat undervisning fra Tina & Yukinaga Max, ejere af Copenhagen Shibari Dojo.

Max & Tina har siden 1995 været en del af Kinbaku miljøet i Danmark, Europa og Japan. De bor i København og råder over 2 dojoer som begge ligger i København.

De har altid været sammen i denne søgen på viden og dette har bragt dem til Japan mange gange. I Japan har de studeret Japansk Kinbaku og Kinbaku historie som prioriterede elever af både Osada Steve og Grandmaster Yukimura Haruki. (Osada Ryu & Yukimura ryu)

Privat undervisning er den mest optimale måde at lære Japansk Kinbaku på – her er der mulighed for at give eleven 100% opmærksomhed og dette giver et meget stort udbytte. Under undervisningen lærer man hurtig de korrekte Japanske teknikker og evt. ”dårlige vaner” bliver fjernet. Privat undervisningen bruges også til hurtigt at finde ud af hvor man mangler nogle værktøjer som kan bruges i sin egen vej og udvikling. Undervejs vil ”den bundende part” modtage masser at tips og tricks der gør Kinbaku smuk og underholdende for både krop og sjæl.

Pris for Private undervisning: 2 timers intensiv: DDK 950, – ca. 130 Euro

Ønskes privat undervisning kontakt: nezumi_tatsudoshi@msn.com

 

Comments are closed.

Portræt af Max雪長Yukinaga Max

Yukinaga er Bakushinavnet, som Max blev tildelt af sine 2 sensei, for at have opnået en stor forståelse og beherskelse af Kinbaku.

Max har siden 1995, sammen med sin kæreste Tina, haft en stor interesse for den ægte Japanske Kinbaku (på dansk kaldet Japansk bondage )

Gennem selvstudier, workshops og seminarer overalt i Europa og ved en større og større fordybelse i det Japanske segment blev de præsenteret for en af Japans største bakushier (Japansk rebmester) Osada Steve, som blev Max’s første sensei.

I dag har Max 2 sensei: Osada Steve og Grandmaster Yukimura Haruki. Max er Deshi (den prioriterede elev) for Osada Steve. Igennem årene har det udviklet sig til et dybt venskab og til en stor gensidig inspiration for alle parter.

Venskabet med Osada Steve og Yukimura Haruki har foranledet mange træningsophold i Japan og mange timers hård træning under flere af de store Japanske Bakushier. De mange timers hårdt arbejde er forudsætningen for at kunne mestre og opnå den fulde forståelse for de ældgamle teknikker.

Dette har naturligt medført studier i historie, kultur, japansk sprog og ikke mindst et dybtgående kendskab til menneskerne i og bag det Japanske Kinbakumiljø.

Profil (På engelsk)

Profile Yukinaga Max (English only)

1995
Started rope bondage.

2009
Introduction to Osada-ryu by Osada Sensei in Copenhagen/Denmark and Berlin/Germany
Performance at Dark Side Club in Berlin

2010.
Jan/Feb: Intensive Shibari training at Osada Honbu Dojo Tokyo/Japan (4 weeks)
Kinbaku coaching by Yukimura Haruki (雪村春樹)
Special performances at various Tokyo venues
Awarded 4-kyu certification in Osada-ryu
Aug: Founded Copenhagen Shibari Dojo
Organized workshop series for Osada Sensei at Copenhagen Shibari Dojo
Sep: Special performance at Club Avalon, Berlin

2011
Jan/Feb: Instructor training at Osada Honbu Dojo Tokyo/Japan (6 weeks)
Intensive studies with Yukimura Haruki (Newaza, Shuuchinawa)
Special Hojojutsu training under Miura Takumi (神浦匠)
Awarded 1st kyu certification and received Osada Ryu 2011 instructor license.
Featured in ArteTV documentary on Who’s Who of the Japanese tying arts
Represented Denmark at Toubaku, Tokyo
Special performances in Tokyo at Studio SIX, Indigo, Bubu, Roppongi Jail, Kitagawa Salon, Pink Crystal
Organized workshop series for Osada Sensei at Copenhagen Shibari Dojo
Special performance and presenting at London Bondage Festival.

2012
Jan/Feb: Technical training at Osada Honbu Dojo Tokyo/Japan (5 weeks)
Continued intensive studies with Yukimura Haruki.
Technical director at photo shoot with Sugiura Norio in Nagano (Snow Kinbaku)
Special performances at various Tokyo venues
Awarded Shodan certification
Renewed instructor license
Organized Yukimura Haruki workshops at Copenhagen Shibari Dojo attended by 60 Shibari enthusiasts from all over the world
Awarded bakushi name Yukinaga Max (雪長マックス) from Yukimura Haruki Sensei and Osada Steve Sensei

2013
Feb/March: Technical training at Osada Honbu Dojo Tokyo/Japan (6 weeks)
Renewed Osada-ryu instructor license
Produced a video series of technical instructions with Osada Steve
Intensive studies with Yukimura Haruki
Received full instructor licence in Yukimura-ryu
Special performances at Ubu, Indigo, and Studio SIX in Tokyo
Copenhagen Shibari Dojo prominently featured in: “So Fucking Special”, a major Danish TV documentary
Workshop series in Spain, Germany, Copenhagen ect.

Comments are closed.

Yukimuras vej til at bruge reb

Yukimura-Ryu eller Yukimura vejen til at binde er anderledes end den hårde, mere torterende type af rebbondage, som kaldes semenawa på japansk. Yukimura vejen at binde på er en blid, kærlig stil af rebbondage, som jeg kalder aibu no nawa (omfavnende reb). Jeg har udviklet min bindestil med henblik på at give min partner mere stimuli og fornøjelse af rebene. Omfavnende reb er om kærtegn, men lad dig ikke narre; det er også djævelsk.

Igennem årene, mens jeg har lært venner at binde, har jeg lært at formidle min bindestil på måder, som er lette at forstå. Det er mit håb, at ved at lære Yukimura vejen, vil det berige dit og din partners forhold og hjælpe jer begge til at finde nye måder at udtrykke jeres følelser og kærlighed.

”Omfavnelse med reb” betyder at binde, mens du bruger din kontrol af rebets spænding til at overføre dine følelser til din partner. Hvor meget kærlighed kan du få udtrykt på de få kvardratmeter, hvor du binder din partner?

Hvor meget spænding og forventning kan du opbygge?

Dette er de grundlæggende elementer i Yukimuras vej eller bindestil:

 1. Brug rebenderne til at skabe spænding (Nawa-jiri)
 2. Vælg din teknik
 3. Beundre og værdsætte de stillinger og udtryk du binder din partner i.

Ordentlig kontrol af rebenderne involverer, at du bruger vinklerne mellem rebet og din partner og dig, afstanden du skaber mellem din partner og dig, samt den spænding, du påfører rebet.

Jeg bruger tre typer af principper: bindinger, der ændrer og udvikler; bindinger, som anvender et ankerpunkt, samt bindinger, som ikke bruger et ankerpunkt.

Det optimale sted for en ”rigger” at befinde sig er enten bagved eller ved siden af modellen. Hav i mente, at der er mere end hundrede mulige positioner.

Når du har lært basis, så udvikl og nyd din egen stil.

For at kunne nyde din partner, skal du overveje den position, hvorfra du kan værdsætter din partner, hvilket også omfatter afstanden imellem jer. Den måde, du taler til din partner på, både under og efter bondagen er også meget vigtig. Visker du søde ord? Siger du noget, som gør din partner forlegen? Anvender du verbal ydmygelse?

I Yukimuras vej at binde på bruger du alle tre elementer til at kommunikere og udveksle følelser med din partner. Der er ingen grænse for mulige kombinationer, når du først har lært det grundlæggende i Yukimura-Ruy.

Yukimura Haruki

 

Comments are closed.

Osada Ryu er et undervisning/skolesystem som er udviklet af Osada Steve.

For at få adgang til selve systemet med henblik på at undervise så forudsættes der et længerevarende og omfattende træningsophold i Japan med undervisning, som kun kan få hos Osada Steve.

Systemet er opbygget efter gamle japanske undervisningsmetoder og har sine rødder dybt i japansk kampsport. Kinbaku/Shibari er baseret på Hoshu Hojojutsu, som var en af de 18 krigskundskaber (Bugei Juhappan) en Samurai skulle mestre.

Osada Ryu er opbygget i trin. Eleverne vil starte med simple knuder og teknikker og i den indledende fase vil der blive lagt stor vægt på sikkerhed og korrekt forståelse. For at gå videre til næste trin, skal den studerende bestå en prøve også kaldet en graduering. Osada Ryu indeholder 10 Kyu grader og en række Dan grader og alle elever starter som 10. Kyu og arbejder sig frem mod 1. Kyu.

Hver enkel teknik øves og efterhånden som de er udført korrekt og sikkert, bliver de mere og mere raffinerede.

Osada Ryu indeholder kun simple teknikker og når de sættes sammen bliver teknikkerne til en større helhed. Der er lagt stor vægt på kommunikationen mellem rigger og model. Newaza teknikker som ”Shuuchinawa” er en stor del af Osada Ryu, da Osada Sensei har studeret under “Grand Master” Yukimura Haruki.

Osada Sensei er også en tidligere elev af Akechi Denki, hvis hovedstil stil var ”Semenawa” (tortur-bondage) og derfor er Osada Ryu udviklet med elementer både fra Shuuchinawa og Semenawa.

Osada Ryu er ikke et fastlåst og stift system, som mange fejlagtigt tror. Osada Ryu er under konstant udvikling og er en vej, der aldrig ender.

Som ”ny” studerende i Copenhagen Shibari Dojo/vil undervisningen være fastlagt, hvilket giver den studerende de bedste muligheder for at træne alle de grundlæggende teknikker og blive fortrolig med både sikkerhed og historie. Den studerende vil derefter være godt på vej at skabe sit eget fundament baseret på Osada Ryu og alle de facetter, man har lært og som er indeholdt i systemet.

For mere information om Osada Ryu, se ryu’ens egen side her

 

Comments are closed.

Yukimura HarukiYukimura Haruki havde allerede som barn stor interesse i Kinbaku. Som ung fotograf begyndte Yukimura at bruge reb i sine optagelser og billederne tog derfor en mere erotisk form. Efterhånden brugte Yukimura mere tid på at binde med reb foran et kamera end selv at fotografere. Det betyder i dag, at Yukimura står bag en produktion af mindst 3000 Kinbaku film og et ukendt antal Kinbaku bøger af meget høj kvalitet.

Sideløbende med sine professionelle forretninger underviste Yukimura også sine venner i forskellige teknikker og lærte dem at kommunikere med deres partnere kun ved brug af reb. Yukimura udviklede en helt unik bindeteknik, som i dag er kendt under navnet Newaza.

I de sidste 10 år har Yukimura også tilladt et antal vesterlændinge at få indblik i disse specielle teknikker. I 2012 blev der afholdt en Workshop i Copenhagen Shibari Dojo med over 50 deltager fra hele verden med Yukimura som underviser. Det var første gang Yukimura underviste udenfor Japan.

I Japan er Yukimura en højt aget Bakushi. En Bakushi er en rebkunstner og et stort antal af de Japanske Bakushi’er (som er kendt i vesten) har alle været forbi Yukimuras træningslokale.

I Japan bruges bindeteknikker til at fremkalde ”skam” hos den bundne part – også kaldet shuuchinawa. Det er dette specielle ansigtsudtryk, præget af ydmygelse og skam, som Japanerne godt kan lide – derfor er den ubestridte konge af shuuchinawa, Grandmaster Yukimura Haruki.

Comments are closed.

Foto af OsadaOsada Steve, født i Tyskland, er Japansk kinbaku kunstner, laver live optrædener og underviser. Indtil han slog sig ned i Japan, har han levet i asien i en halv dekade.  Efter at have taget hans gamle profession som fotograf op igen, og fået en passion for rebkunst i 1998, startede han med at praktisere kinbaku, og blev hurtigt ikke kun personligt assistent og elev, men nogle vil endda sige elev af den gamle stormester Osada Eikichi. Efter at have boet i Tokyo i over 30 år og gjort Bondage siden 1998, har Osada Steve lært rebkunst virkeligt hårde måde som en “gaijin” (udlænding), Osada Steve er blevet bredt anerkendt både i og uden for Japan som en af ​​verdens mest kvalificerede reb kunstnere og udvikler af professionelle sceneshow. Ved at kombinere hans mange års undervisningserfaring fra kampsport med sin vision om at slutte op om den traditionelle japanske dojo miljø i et system med at lære det grundlæggende i Kinbaku, blev Osada Ryu født. Osada Steve lærer Kinbaku at være en effektiv, men sikker måde af reb med sit hidtil helt uovertrufne skolesystem. Osada Ryu tilbyder den studerende en både opmærksom, åndelige, underholdende og personligt såvel som teknisk udfordrende rejse for at lære. Selvom det kan synes temmelig enkel, men alligevel tog det en “outsider” at slutte sig sammen den historiske japanske traditioner til form of vej basale kinbaku læring. Osada Steves kærlighed og passion for japansk tradition og kombinerer kultur både i dag og tidligere, synes afspejlet overalt i sin måde at mestre rebet kunst, som vi ser ham hele tiden udvikler og udfordre sine egne færdigheder. Fordi han synes aldrig at stoppe udvikling, han synes altid at være i stand til at udfordre sine elever til at gå videre og opfordrer dem til at finde deres egen vej og udtryk. Som Osada Steve studere videre og grave endnu dybere ind i Kinbaku, hans hengivenhed synes at være drevet af passion og ivrig nysgerrighed med en klar og nuværende fordele til sine elever over hele verden, som Sensei gerne går på sit livs resultater til folk, der måske ønsker at undersøgelse med tilstrækkelig tålmodighed og respektere det grundlæggende. Osada Ryu give de studerende mulighed for at finde deres egen vej over tid ved at lære at udfordre deres færdigheder og kreativitet gennem opmærksomme praksis og repetitions dermed systematisk opbygge et solidt fundament af grundlæggende færdigheder, og ved at tilføje personlig refleksion og forståelse for processen. På Copenhagen Shibari Dojo vi er stolte og meget taknemmelig for at have Osada Steve Sensei besøger os fra tid til anden for at videregive hans seneste resultater til instruktører. For karriere højdepunkter, se denne side på Osada Steve’s egen hjemmeside 

Comments are closed.

Foto af OsadaOsada Steve, born in Germany is a Japanese kinbaku artist, stage performer, and educator. Until settling down in Japan, he has lived in various regions of Asia for almost half a decade.  Osada Steve developed a passion for Japanese rope arts, back in 1998, after taking up his old profession as a photographer in Tokyo, he started apprenticing Kinbaku and quickly became not only a close personal friend, assistent, and student, but perhaps, one may say ”nawa deshi” of the late Grand Master Osada Eikichi. Having resided in Tokyo for over 30 years and done Bondage since 1998, Osada Steve has learned the rope arts the truly hard way as a “gaijin” (foreigner), Osada Steve has become widely recognized both in and outside Japan as one of the worlds most skilled rope artists and evolving professional stage performers. By combining his many years of teaching experience from the martial arts with his vision to join up the traditional Japanese dojo environment in a system of learning the basics of Kinbaku, Osada Ryu was born. Osada Steve teaches Kinbaku to be an effective, yet safe way of ropes with his so far quite unparallelled schooling system. The Osada Ryu offers the student a both mindful, spiritual, entertaining and personally as well as technically challenging journey of learning the ropes. Though it may seem fairly simple, yet it took an “outsider” to join together the historic Japanese traditions to form af path of basic kinbaku learning. Osada Steve’s love and passion for Japanese tradition and combining the culture of both today and the past, seems reflected everywhere in his way of mastering the rope arts as we see him continously evolving and challenging his own skills. Because he seems to never stop evolving, he seems to always being able to challenge his students to go further and encourages them to find their own path and expression. As Osada Steve Sensei keeps studying further and digging even deeper into Kinbaku, his devotion seems to be powered by passion and eager curiosity with a clear and present benefit to his students worldwide, as Sensei gladly passes on his life’s achievements to people who may want to study with sufficient patience and respecting the basics. Osada Ryu enable students to find their own path over time by learning to challenge their skills and creativity through mindful practice and respititions thus systematically building a solid foundation of basic skills, and by adding personal reflection and understanding to the process. At Copenhagen Shibari Dojo we are proud and very greatful to have Osada Steve Sensei visiting us from time to time to pass on his latest achievements to instructors. For career highlights, see Osada Steve’s own website

Comments are closed.

For at deltage i daglig undervisning og blive medlem af Copenhagen Shibari Dojo er det et krav, at man har deltaget i Dojoens introaften.

Den ugentlige træning er baseret på holdets og parrenes niveau og erfaring med Japansk Kinbaku/Osada Ryu/Yukimura Ryu.

Alle nye medlemmer, der starter i Copenhagen Shibari Dojo, vil modtage træning på vores ”starthold”. Herefter bliver parrene vurderet på deres evner og forståelse, før de kan blive fordelt til de øvrige hold.

For tiden er der 4 hold i Dojoen på hvert sit niveau. Hvert niveau har sin egen træningsplan.

Med udgangspunkt i træningsplanen vil der blive undervist, trænet og vist, samt forklaret både den teoretiske viden og den praktiske kunnen.

Dette sikrer, at eleven hele tiden er i udvikling og har fuld forståelse for teknikkerne – både for den historiske baggrund og den nutidige anvendelse.

Instruktørerne i Dojoen er alle højt gradueret og har mange års erfaring i shibari og modtager ugentlig undervisning af Dojoens Sensei Yukinaga Max.

Alt undervisning nøje planlagt. Instruktørerne sikrer sig gennem undervisningen, at alle teknikker er fuldt forstået hos den enkelte elev før nye teknikker indøves. Det er essentielt, at teknikker beherskes godt inden der lægges flere lag på teknikken, da dette sikrer en meget høj grad af sikkerhed. Undervisning foregår i afslappet tempo og altid med godt humør og et smil på læben.

Før en undervisningstime udføres et lille ritual på samme måde som i kampsports Dojo da Copenhagen Shibari Dojo fungerer som en Japansk Dojo.

Ritualet ledes af instruktøren og startes ved, at vi sætter os ned, tømmer hovedet for tanker og kun koncentrerer os om Kinbaku – på den måde lukker vi dagligdagens opgaver og gøremål ude i et par timer.

Kom i god tid og vær afslappet, før du gør din entre i træningslokalet. Følg dojoetiketten og de instruktioner, du får af instruktøren.

Comments are closed.

I Vesten foregår alt ved verbal kommunikation. Vi har lært at kommunikation er at tale eller skrive om det, hvilket kan være meget hensigtsmæssigt, når det drejer sig om viden og formidling.

Men når det kommer til forhold også erotiske forhold og nærer relationer, så drukner vi hinanden i ord. Vores kommunikation bliver forvirret og vi taler i stedet for at sanse, hvad den anden har brug for eller hvad vi selv har brug for.

I Japan foregår det meste kommunikation ved hjælp af sansning, intuition, empati og forståelse. Mange vesterlændinge har erfaret, at i den erotiske leg med reb, er dette et meget stærkt redskab og også noget af det vigtigste vi skal lære.

Grundlæggende så handler det om: Non-verbal kommunikation imellem 2 mennesker kun ved brug af reb, at sanse den anden, at lege med, at give sig selv lov, at give slip …. Og til at have modet til at stole på den anden…… helt uden ord.

 

Comments are closed.

Kinbaku eller Shibari, som det også bliver kaldt betyder – Binde, at binde, blive bundet mm.

Selve ordet Shibari er et ældre japansk ord for ”at binde”, hvorimod Kinbaku er et mere nutidigt ord, man i dag bruger om ”at binde”. Derudover bruges ordet Kinbaku også om erotisk bondage.

Shibari/Kinbaku er baseret på Hoshu Hojojutsu, som var en af de 18 krigsfærdigheder en Samurai skulle mestre. Hoshu Hojojutsu er brugen af reb til at arrestere, nedkæmpe, fastholde, transportere og torturere fanger.

Gennem historien og via studier af gamle Japanske hojojutsu/hobakujutsu dokumenter, så er det kun ordet Shibari der bliver brugt. Ordet Kinbaku først bliver brugt i Japan i starten af 1950, da Kinbaku bliver præsenteret på den Japanske SM sene. Ordet Kinbaku er i dag udbredt over hele verden og bruges primært (om) til erotisk leg mellem 2 partner – kun ved brugen af reb.

Comments are closed.

DojoenI år 2010 åbnede Copenhagen Shibari Dojo en af Europas største Kinbaku dojo, med tilladelse fra Osada Steve fra Japan til at undervise og graduere elever efter hans skolesystem. Systemet hedder Osada Ryu.

I 2011 fik vi tillige tilladelse til at undervise i Yukimura Ryu af ”Grandmaster” Yukimura Haruki.

I dag er dojoen besøgt af rebentusiaster fra hele verden og udover ugentlig træninger er dojoen også omdrejningspunkt for store internationale workshops og events.

Til dagligt rummer dojoen omkring 70 faste medlemmer, som modtager ugentligt undervisning fordelt på forskellige hold og niveauer afhængig af den enkeltes riggers kundskaber.

Udover Yukinaga Sensei, har vi også 4 dygtige instruktører, som alle er højt gradueret i Osada Ryu.

Dojoen er både fysisk og mentalt opbygget efter Japansk forbillede. Lokalerne er dejlig lyse med japanske vinduer og døre og mulighed for at variere belysningen. Der er køkken, opholdsrum, omklædningsrum, samt ikke mindst selve træningslokalet. Der hersker en ren atmosfære med en skøn stemning, skabt af alle de dejlige mennesker, som dojoen huser.

Comments are closed.

Intensiv shibari Part 2-3 3-5 Juni 2016 , se mere her

Copenhagen Shibari Dojo  underviser i ægte Japansk Kinbaku som i grove træk handler om at finde nydelsen i at binde sin partner med reb og opnå en non verbal kommunikation
Undervisningen  er baseret på 2 japanske  systemer som er udviklet af Osada Steve og Grandmaster Yukimura Haruki. Systemerne hedder: Osada Ryu og Yukimura Ryu.  Yukinaga Max  er licenseret instruktør i begge systemer. 
– Tilmeld dig nyhedsbrevet her
– Køb dine originale Osada Steve reb og Copenhagen Shibari Dojo t shirts her

Comments are closed.